P200606060264601Danas nam banke pružaju različite usluge, ali one u stvari imaju dva važna zadatka. Prvi zadatak je primanje uloga od ljudi i čuvanje njihovog novca dok im ponovo ne zatreba, a drugi zadatak je da daju novac u zajam ljudima koji su ima za to voljni platiti kamatu.

Zato se vjeruje da je bankarstvo staro koliko i istorija. U starom BAbilonu, Egiptu i Grčkoj ljudi su se bavili bankarstvom. hramovi su obično bili mjesta gdje se novac ulagao.. U Rimu je 2210. godine prije nove ere objavljena uredba kojom se na Forumu određuje mjesto za one koji mjenjaju novac, današnje mjenjačnice.

Međutim, u srednjem vijeku uzimanje kamata smatralo se grijehom, pa su neke zemlje zabranjivale svojim građanima da osnivaju banke. Naravno neki ljudi su se i dalje tim bavili. Tako su mjenjači novca u srednjem vijeku u Italiji obavljali svoj posao na ulici, na klupi. Kako se klupa na italijanskom jeziku kaže banco otuda je i nastao naziv banka..

Savremeno bankarstvo prvi put se javilo u Veneciji 1587. godine kada je osnovana Banco di Rialto. Ta banka primala je uloge i dozvoljavala ulagačima da pišu čekove na novac koji su imali u banci. Godine 1619. Banco del giro preuzima Banco di Rialto i daje priznanice na uloženo srebro i zlato, a te priznanice upotrebljivane su kao novac. Amsterdamska banka koja se osnovala 1609. godine takođe je izdavala potvrde koje su upotrebljavane kao „bančin novac“.

banka2

U Engleskoj zlatari su istovremeno bili i bankari sve do 1694. godine, kad je i utemeljena Engleska banka koja je držala monopol na javno bankarstvo u Engleskoj sve do 1825. godine.

Sad vidite da su banke starije i od samih nas, budite sigurni u banke. Valjda vas neće oštetiti sigurno će i na vrijeme naplatiti od vas sve svoje potrebe, zato nema potrebe da se brinete ako zakasnite sa uplatama bankarski službenici će vas na vrijeme obavijestiti o roku vaše uplate.

banka3