grad

Ovdje, sama i ničija
u nekom tuđem gradu
pokušavam odagnati misli
promjeniti boje i riječi.
U ovoj noći, ja sam još uvijek rob
rob ljubavi, rob vremena
pokušavam pobjediti nedaće
i pitam se koliko sam jaka.
Ovdje u tuđem gradu
i pjesma ptica je drugačija
ulica duga, mokra i klizava
lica strana, nepoznata.
U ovoj noći dok kiša druguje sa suzama
pokušavam zaboraviti znana imena
prošlost na dno okeana baciti
i živjeti, samo preživjeti
možda onu drugu mladost.
Ovdje u tuđem gradu
ja, sama i ničija
još uvijek sam rob
nekih starih slika i uspomena…