Čujem poznati korak
neki dragi glas
i bojim se da neko sazna
da će te neko uzeti
da ću ostati sama i slomljena
da će te neko odnjeti
u nemirni zov šuma
tamo gdje zvjeri umiru
gdje strah caruje u vazduhu.                          396611_3426714245607_781094612_n
Poželim reći tvoje ime
a bojim se šta sutra
kad neko sazna
da si mi danima bio utjeha.
Bojim se da će nas prezreti
ugušiti pjesmu slavuja
kupim mrvice snage
jer znam da si mi prijatelj
da si mi ljubavnik.
Znam da ovo treba predati tišini
tvoje ime nespomenuti
sakriti tajnu u talase mora.
Gdje si sad,
kad mi noć dodje kao stranac
bez tvog dodira, dragog pogleda.
Ti si mi prijatelj, ti si mi ljubavnik
moje jutro, moj sunčev zrak.
Čujem korak, vidim dragi pogled
neostavljaš me samu
ti si moja svaka misao
moja jutarnja rosa.
A ja predaću našu tajnu tišini
i vjetru što vije kraj našeg uzglavlja.