Smatra se da više od 40% ljudske populacije pati od stidljivosti na ovaj ili na onaj način. Među njima su i neke slavne ličnosti (pjevači, muzičari, glumci itd..). 

Istraživanjem je utvrđeno da su stidljive osobe daleko više zabrinute ako dožive neuspjeh i imaju  daleko više nepovoljniju sliku o sebi nego osobe koje nisu stidljive. Na ovaj način pokazuje se da je ta slika u tijesnoj vezi sa stidljivošću i ona uključuje kako kognitivnu, tako i fizičku i bihevioralnu komponentu.

Stidljive osobe obično imaju nepovoljno mišljenje o sebi samima, svom fizičkom izgledu i svom ponašanju. Na stidljivost utiče i nasljeđe i sredina i to u međusobnoj interakciji. Djeca stidljivih roditelja su češće stidljiva. Najveći broj djece uči da bude stidljiv u tinejdžerskim godinama jer njihovi socijalno stidljivi roditelji postaju model za njih u pogledu učenja stidljivosti.

Da biste prestali da budete stidljivi, neophodno je da prestanete da pravite kompromise sami sa sobom. Ostajanje u „konfornoj zoni“ je linija manjeg otpora, i još manjih rezultata kada je riječ o prevazilaženju stidljivosti. Stidljive osobe često ne izražavaju svoje mišljenje ukoliko je ono suprotno stavovima osoba sa kojima su u društvu. Niko ne voli osobe koje su sa svime saglasne, već one koje svojim stavom zahtjevaju poštovanje.

Prevazilaženje stidljivosti je proces, zato budite strpljivi i istrajte u svojoj odluci. Kada izađete iz svog „oklopa“ stidljivosti možda će vas neko povrjediti, ali čak i oni sa najviše samopouzdanja ponekad budu povrjeđeni. I to je dio života, zato ne dozvolite sebi da propustite sve lijepe stvari zbog stidljivosti.