lovac2

Već odavno pročitana a ustisak na svaku riječ iz knjige pohranjen i očuvan. Vjerovatno vas je jedna velika većina pročitala knjigu jer knjige Koje je napisao Haled Hoseini prodate su u više milijona primjeraka širom svijeta. Bar do sad kome god sam spomenula knjigu imao je samo riječi hvale a rijetko ko je dobacio neki negativan komentar na njegovo pisanje i njegovu toplu pomalo tragičnu i tešku emociju ispričanu i pretočenu u knjigu.

Lovac na zmajeve nije neka mitska knjiga što bi se po samom naslovu pomislilo. Nikakva mitska bića ne bore se sa silama i najezdom bilo kakvih neprijatelja ili u drugom slučaju nikakvi gorštaci ne bore se protiv mitskih bića kako bi sačuvali svoju otadžbinu, porodicu, prijatelje. Mada, u svakom slučaju ovo jeste priča o borbi i preživljavanju poslednjih mirnih dana čovjeka u njegovoj otadžbini. Čitajući sva čila su napeta do te mjere da se pitate da li u jednoj dalekoj zemlji postoje sudbine koje mogu zajedno i blisko djeliti pojedinci.

Privrženo prijateljstvo, izdaja, spasenje na jedan blizak i intiman način predstavlja istoriju jedne porodice a čitaoca uvodi u proces neposrednog uživljavanja i emocionalna stanja, mišljenja i ponašanja drugih ljudi koji su tako jasno izneseni u priči Lovac na zmajeve.

„Ono što sam da­nas, po­stao sam sa dvanaest go­di­na, jednog ledenog i oblačnog da­na u zi­mu hi­lja­du de­vet­sto se­damde­set pe­te. Tačno se sje­ćam tog tre­nut­ka, kako čučim iza ru­ševnog ze­mljanog zi­da, vi­rim u ćor­so­kak bli­zu smr­znutog po­to­ka. To je bi­lo davno, ali ljudi grije­še ka­da ka­žu da pro­šlost mo­že da se po­ko­pa. Jer ona umije da se pro­bi­je na po­vr­ši­nu. Ka­da se sa­da pri­sje­ćam, shva­tam da sam u taj pu­sti ćor­so­kak vi­rio po­sled­njih dvade­set šest go­di­na.“ Ovaj sam početak prve stranice knjige stvorio je simpatiju koja se čitajući dalje pretvorila u saživljavanje sa osjećanjima glavnih likova i saučestvovanjem sa njihovim emocionalnim stanjima.

Zaista jedna snažna debitantska knjiga Haleda Hoseinija koju vrijedi pročitati i vrijedi ući u kulturu dalekog Avganistana, vrijedi upoznati prijateljstvo dva dječaka čiji se životi naglo i trajno mjenjaju i šta god i koliko god loše činio ova priča nam pokazuje da se ipak nazire način da budeš dobar.

Čitajući Lovac na zmajeve ne treba vam nekakvo dodatno tumačenje samo se prepostite i saosjećajte sve ostalo biće vam jasno.